Translate

सोमवार, 26 जनवरी 2009

संस्कृत खजिन्यांतील मोती -1 : विद्या आणी धन कां आणी कसे --

संस्कृत खजिन्यांतील मोती -1 : विद्या आणी धन कां आणी कसे --
विद्या आणी धन कां आणी कसे --
एक मार्मिक सारग्रहण पहा या यू-ट्यूब लिंक वर -
http://in.youtube.com/watch?v=YHgTvd6vgHg
2 सुभाषिते
क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थंच चिन्तयेत् ।
क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम् ।।
अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थंच चिन्तयेत् ।
गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ।।

कोई टिप्पणी नहीं: